Топ-10 причин, чому Україна опустилась в глобальному рейтингу конкурентоспроможності

17.10.2016

Що гальмує економічний розвиток України та її міжнародну конкурентоспроможність? Всесвітній економічний форум опублікував звіт «Глобальний індекс конкурентоспроможності 2016 - 2017», згідно до якого Україна втратила 6 позицій у порівнянні з минулим роком та посіла 85 позицію серед 138 країн світу. Що ж гальмує економічний розвиток України та її міжнародну конкурентоспроможність? На то є десять ключових причин: погіршення позиції у розвитку фінансового ринку (130, у 2015 – 121) за рахунок нестабільності банківської системи – за даними НБУ на стадії ліквідації перебуває 81 банк; зниження кредитного рейтингу країни (127, у 2015 – 118), що зумовлено зростанням державного боргу – за даними Міністерства фінансів зовнішній борг України перед кредиторами у 2015 складає 43,4 млрд. дол. США, що становить 55,3 % ВВП; В Україні констатовано зменшення захисту національних інвесторів. зменшення захисту національних інвесторів (136, у 2015 – 134), що пов’язано з недієвим механізмом держгарантування захисту інвестицій – відповідно до дослідження Всесвітнього економічного форуму, в Україні не функціонує у повній мірі система захисту майнових прав та приватної власності, також перепоною є незавершеність судової реформи, що призводить до «вибіркової» рівності перед законом; необхідність у професійному менеджменті (114, у 2015 – 103), що зумовлено залученням до управлінських посад родичів та близьких осіб; нездатність країни утримувати «таланти» (127, у 2015 – 114), адже в останні роки зростає число емігрантів-науковців, що призводить до зниження інтелектуального потенціалу України – загострення проблеми «втечі мізків» пов’язано з відсутністю державного стимулювання зайнятості; так, за даними МЗС, за кордоном легально перебуває 5 млн. громадян України, також вагомим аргументом, який поглибить демографічну проблему, є ініціатива уряду Польщі прийняти 1,5 млн. трудових мігрантів з України, таку ж ідею підтримує Угорщина; зниження впливу бізнесу на умови прямого іноземного інвестування (130, у 2015 – 122), що пов’язано з браком дієвих важелів співпраці держави та приватного сектора в інвестиційній політиці – державна система не враховує інтересів бізнесу; зростання впливу оподаткування на інвестиційне стимулювання (133, у 2015 – 129) спричинено відсутністю податкових пільг та неефективністю спеціальних економічних зон – податки виконують тільки фіскальну функцію, а не стимулюючу; Також в Україні – зростання впливу оподаткування на інвестиційне стимулювання. зменшення захисту інтелектуальних прав (125, у 2015 – 120) зумовлено порушенням прав інтелектуальної власності, на жаль, ми посідаємо перше місце у світі за Рейтингом найбільш «піратських» країн – в Україні не відкрито жодної судової справи з нелегального розповсюдження контенту в інтернеті та не введено систему штрафів так, як це зроблено, наприклад, у Німеччині, де за завантаження неліцензійного контенту штраф становить від 1000 євро; зниження позицій у розвитку бізнесу (98, у 2015 – 91) пов’язано з недієвим антимонопольним законодавством та відсутністю механізмів стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва – тиск на малий та середній бізнес податковими перевірками; погіршення якості інфраструктури (75, у 2015 – 69): доріг, залізничного, морського та авіатранспорту – не реалізується Транспортна стратегія України на період 2020 року, яка була ухвалена ще у 2010 році. Разом з цим, Україна покращила свої позиції у вищій освіті (33 місце, у 2015 – 34), результатом якої є постійно зростаюча кількість випускників з вищою освітою; розмірі ринку (47 місце, у 2015 – 45), та інновацій (52 місце, у 2015 – 54) за рахунок високого інноваційного потенціалу, науково-дослідницького персоналу та якості науково-дослідницьких інституцій. Глобальний індекс конкурентоспроможності відображає конкурентні переваги країни, є дорожньою картою для потенційних іноземних інвесторів та урядів інших країн. Регрес у формуванні міжнародної конкурентоспроможності, перш за все, обумовлений відсутністю як комплексної, так і секторальної стратегій розвитку країни на довгостроковий період. Розробка довгострокової стратегії, з урахуванням сильних та слабких позицій у відповідності до Глобального індексу конкурентоспроможності, дозволить сформувати тактичні та стратегічні завдання для уряду України, сприятиме інвестиційні привабливості України та формуванню бренду країни.